top of page

Career Library

[Career Conference] - Business Panel

Chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 8 được tổ chức trực tuyến từ ngày 9/10 - 11/10/2020. E𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧: https://www.facebook.com/events/342220000182271/Lời khuyên và các chia sẻ từ các chuyên gia người Việt đang làm việc tại các tập đoàn top đầu thế giới: 𝐉.𝐏. 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧, 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 (𝐁𝐂𝐆), 𝐄𝐫𝐧𝐬𝐭 & 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 (𝐄𝐘), 𝐏𝐰𝐂, 𝐕𝐌𝐋𝐘&𝐑 dành cho sinh viên đang tìm kiếm cơ hội trong khối ngành kinh tế ở Mỹ.

𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊:


⭐Anh Đ𝐚̣𝐨 𝐋𝐞̂, Chuyên gia Ngân hàng Đầu tư (IB) tại 𝐉.𝐏. 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧 – tập đoàn tài chính hàng đầu nước Mỹ, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh tại trường Đại học 𝐘𝐚𝐥𝐞.


⭐ Chị 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠-𝐋𝐞̂, Quản lý dự án tại 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 (𝐁𝐂𝐆) – một trong ba tập toàn Tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

⭐ Chị 𝐕𝐚̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, Quản lý tại Tập đoàn kiểm toán 𝐄𝐫𝐧𝐬𝐭 & 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 (𝐄𝐘) – 𝐁𝐢𝐠𝟒, cựu nhân nhân viên của Tập đoàn kiểm toán 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐬 (𝐏𝐰𝐂) – 𝐁𝐢𝐠𝟒.

⭐ Chị 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 (𝐇𝐚𝐧𝐚) 𝐏𝐡𝐚̣𝐦, Nhà phân tích chiến lược thương hiệu tại Tập đoàn truyền thông, marketing và đa phương tiện 𝐕𝐌𝐋𝐘&𝐑.

⭐ Chị 𝐓𝐡𝐮̛ (𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚) 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, Chuyên gia tư vấn giải pháp Công nghệ tại Tập đoàn 𝐏𝐰𝐂 – 𝐁𝐢𝐠𝟒, cựu nhân viên 𝐄𝐘, 𝐃𝐞𝐥𝐨𝐢𝐭𝐭𝐞 – 𝐁𝐢𝐠𝟒, cựu sinh viên trường Đại học 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞, Đại học 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐥.12 views0 comments

Comments


bottom of page