top of page

Career Library

[Career Conference] Business and Econ Academia

Chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 8 được tổ chức trực tuyến từ ngày 9/10 - 11/10/2020. E𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧: https://www.facebook.com/events/342220000182271/


Nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi công tác giảng dạy các học phần về kinh doanh nói chung cần phải đổi mới cách thức và phương pháp để đáp ứng trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế. Nếu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng để phục vụ công việc thì nhóm kinh tế là một ngành đặc thù, luôn biến động, đòi hỏi sự sáng tạo và không sợ thất bại. Một người học giỏi và thành công trong lĩnh vực kinh tế là hai việc khác nhau.

Vậy, làm sao để biết mình phù hợp với con đường giảng dạy, nghiên cứu về khối ngành kinh tế hay kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục hơn? Kiến thức chuyên môn, kĩ năng và kinh nghiệm...điều gì là yếu tố quyết định? Đây sẽ là chủ đề được đề cập trong Business and Econ Academia session của VTNM 8, nơi các Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh tại các Học viện Kinh doanh hàng đầu nước Mỹ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi theo nghiệp giảng dạy, nghiên cứu về kinh tế.𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊:

⭐ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛ 𝐇𝐚̀ 𝐓𝐚̣ ngành Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần tại 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲. Đây là trường Đại học nghiên cứu đầu tiên và duy nhất tại Miami và nằm trong top 10 trường lớn nhất tại Mỹ.

⭐𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛ 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 - ngành Tài Chính tại 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐜𝐮𝐭, Tiến sỹ ngành Tài Chính tại 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫.


⭐𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐋𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 - 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐨̣𝐜 (Senior Economist) tại 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐨𝐟 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨, đồng thời là 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛ tại 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲.

⭐ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 – 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 (Associate Consultant) tại 𝐌𝐜𝐊𝐢𝐧𝐬𝐞𝐲 – Tập đoàn Tư vấn quản lý hàng đầu Thế giới, Tiến sỹ ngành Kinh tế học tại 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐡𝐢𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲.

⭐ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 (Doctoral Student) ngành Quản trị kinh doanh tại 𝐇𝐚𝐫𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥.2 views0 comments

Comments


bottom of page