top of page

Career Library

[Career Conference] - Career Outside the US

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Vòng Tay Nước Mỹ do hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng tổ chức cùng học viện Career Pass Institute USA.


Không chỉ ở Mỹ, cơ hội nghề nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang hấp dẫn hàng nghìn bạn trẻ thay đổi môi trường làm việc và sinh sống. "Làm sao để thích nghi nhanh với môi trường mới, nắm bắt được các xu hướng phát triển và đưa ra lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt?", những câu hỏi được đề cập tới trong Panel Discussion với các diễn giả đến từ Học viện 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐬𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 và 𝐕𝐢𝐞𝐭 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲.


𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊:

  • Anh 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡 - 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐓𝐚̣̂𝐩 Đ𝐨𝐚̀𝐧 (Group CFO) tại 𝐎𝐧𝐞 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 - Tập đoàn mang sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam và lấy nhân tài, công nghệ và dữ liệu làm trọng tâm, giúp kết nối nhanh nhất khách hàng và doanh nghiệp nhằm phát triển các thị trường trọng tâm tại Việt Nam theo xu thế hiện đại của thế giới.

  • Chị 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭 𝐃𝐚𝐧𝐠 - 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 (Data Scientist) tại 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐢𝐟𝐲 - một trong 4 nhà sản xuất hệ thống thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất thế giới.

  • 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐓𝐡𝐮 𝐋𝐚𝐢 - 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ (Corporate Finance & IR Director) tại 𝐒𝐞𝐞𝐝𝐜𝐨𝐦 - công ty đầu tiên thực hiện mô hình New Retail tại Việt Nam, áp dụng các công nghệ đột phá vào hoạt động kinh doanh.

  • 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 - 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 (Chief Learning Officer) tại 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐬𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 - tổ chức đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng nghề nghiệp và định hướng chiến lược ngành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. Chị từng tốt nghiệp thạc sĩ Digital Marketing tại 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 và là quản lí tại 𝐊𝐢𝐧𝐝 𝐒𝐧𝐚𝐜𝐤 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤.
107 views0 comments

Comments


bottom of page