top of page

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CPI - FOUNDATION SPRING 2023

Định vị bản thân trên con đường sự nghiệp

Xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp

Phát triển các kĩ năng chuyên môn cần thiết (thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm quản lí thời gian, v.v.)

Cách áp dụng phương pháp tìm kiếm công việc hiệu quả cho sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ và các nước phát triển

Trước
khai giảng

1. Chỉnh sửa và nộp lại Resume & hồ sơ LinkedIn theo hướng dẫn. Nghiên cứu ngành nghề
2. Nhận tài liệu hướng dẫn bổ trợ kỹ năng (quản lý thời gian, tác phong làm
việc chuyên nghiệp)
3. Cung cấp trước tài liệu liên quan đến kỹ năng phỏng vấn nếu học viên chuẩn bị phỏng vấn

5. Chuẩn bị cho buổi thực hành đầu tiên về kỹ năng Networking

Tuần 1

Lớp Thực hành Online 1:

Luyện tập elevator pitch & information interview

Tuần 2

Chỉnh sửa Elevator Pitch và Nộp Resume & LinkedIn (nếu chưa nộp)

Tuần 3

1. Office Hour (dựa trên nhu cầu học viên)

2. Chỉnh sửa Resume, Linkedin

3. Chuẩn bị cho buổi thực hành 2: tìm kiếm contact và thực hiện information
interview 

Lớp Thực hành Online 2:
Chia sẻ các bài học trong quá trình thực hành networking. Luyện tập bổ trợ
theo nhóm

Tuần 4

Chỉnh sửa và nộp lại Resume, Linkedin,  Elevator Pitch bản cập nhật để nhận thêm feedback 

Tuần 5 - 6

1. Tiếp tục hoạt động thực hành networking và phỏng vấn thông tin 

2. Tìm kiếm, lên danh sách các công ty mục tiêu và vị trí phù hợp

Tuần 7

1. Office Hour (dựa trên nhu cầu học viên)

2. Chuẩn bị cho Phỏng vấn thử 3. Phỏng vấn thử 1-1 với cố vấn từ CPI

Tuần 8

Xây dựng Lộ trình nghề nghiệp dựa trên kết quả Nghiên cứu ngành nghề

Tuần 9

Nhận feedback từ ban cố vấn CPI và Mentor về bài tập Lộ trình nghề nghiệpvà Nghiên cứu ngành nghề, chỉnh sửa trước buổi gặp Mentor

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

CPI Representatives in Vietnam

Representative Office address: L17-11, 17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Hotline: 081 229 7102

Email: contact@careerpassinstitute.com

bottom of page