top of page

Career Library

[Career Conference] - Tech Panel

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Vòng Tay Nước Mỹ do hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng tổ chức cùng học viện Career Pass Institute USA.


Tech Panel với sự góp mặt của các anh chị chuyên gia người Việt đang làm việc tại 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞, 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧, 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤, 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭, 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐥𝐢𝐜𝐤 - những “ông trùm” ngành Công Nghệ (Technology). Các khách mời đến từ Viet Tech Society sẽ chia sẻ với các bạn sinh viên về những khó khăn, thử thách trong lĩnh vực Công Nghệ, đặc biệt trong thời buổi đại dịch COVID-19.

𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊:

  • Anh 𝐀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, 𝐊𝐢̃ 𝐬𝐮̛ 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞, cựu nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính tại trường Đại học 𝐔𝐂 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚.

  • Chị 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐚̣𝐦, 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭, Nhà đồng sáng lập “𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐀𝐈”, cựu nhân viên 𝐀𝐢𝐫𝐛𝐧𝐛, cựu học sinh 𝐌𝐈𝐓.

  • Chị 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 (𝐆𝐢𝐆𝐢) 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤, Người sáng lập kênh 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 “𝐁𝐨̂́𝐧 𝐂𝐡𝐚̂́𝐦 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠”, Cộng tác viên viết bài cho tạp chí Công Nghệ nổi tiếng Thế Giới “𝐓𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞”.

  • Anh 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐢, 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐖𝐚𝐥𝐞𝐬, Kĩ sư nghiên cứu cấp cao về Computer Vision và Machine Learning tại 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧.

  • Anh 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠, 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤, cựu nhân viên 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧, 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐦𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐜𝐡𝐬, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐚𝐠𝐨, cựu sinh viên tại Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤.


8 views0 comments

Comments


bottom of page