top of page

Career Library

[Career Conference]: STEM Academia Panel

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Vòng Tay Nước Mỹ do hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng tổ chức cùng học viện Career Pass Institute USA.


𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 trong Hội thảo Nghề nghiệp - VTNM 8 quy tụ các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu khoa học người Việt tài năng, hiện đang công tác tại các tổ chức danh tiếng hàng đầu Hoa Kỳ. Các diễn giả sẽ tham gia chia sẻ về các chủ đề đang được quan tâm nhất và cùng bạn giải đáp các thắc mắc về khối ngành 𝐒𝐓𝐄𝐌, cũng như xu hướng dịch chuyển ngành trong bối cảnh "bình thường mới" hậu COVID 19.
𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊:

⭐ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲 𝐕𝐨̃ - 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̂𝐦 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 (Clinical Research Scientist) ngành Sinh hóa tại 𝐌𝐃 𝐀𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫. Đây là Trung tâm Ung thư lớn nhất ở Hoa Kỳ và là một trong ba Trung tâm Ung thư toàn diện đầu tiên tại đây.

⭐ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛ 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 ngành Toán học tại 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐃𝐚𝐦𝐞 - một trong những trường top đầu của Mỹ với bề dày lịch sử 177 năm.

⭐ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧, 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ (Post Doctoral Researcher) ngành Kỹ thuật Hóa học tại 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐧𝐞𝐰𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐋𝐚𝐛, 𝐔𝐒𝐀. Đây là đơn vị thuộc sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ và được tài trợ thông qua Bộ Năng lượng Hoa Kỳ với tuổi đời 46 năm.

⭐𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐬𝐮̛ 𝐄𝐥𝐥𝐢𝐞 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 ngành Sinh Hóa và Sinh học Phân tử tại 𝐎𝐤𝐥𝐚𝐡𝐨𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲. Đây là trường đại học mạnh về nghiên cứu thành lập năm 1890 - đơn vị hàng đầu Hệ thống Đại học Bang Oklahoma.

⭐𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐍𝐚𝐦 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 - 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 (Research Scientist) ngành Kỹ Thuật Điện và Máy tính tại 𝐈𝐁𝐌 - công ty công nghệ đa quốc gia nổi tiếng thế giới có trụ sở ở New York và hoạt động ở hơn 170 quốc gia.

⭐𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃ 𝐓𝐮𝐚̂́𝐧 𝐇𝐨̂̀, 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 (Research Scientist) ngành Kỹ thuật Hóa học tại 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐛. Đây là một trong 3 phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển của Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ.

18 views0 comments

Commentaires


bottom of page