top of page

Career Library

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY FINTECH TẠI NEW YORK

Updated: Sep 28, 2021Vừa qua, SIMON đã đạt đến giá trị 800 triệu đô. Vì vậy hiện nay công ty đang grow right & left, up & down nên đang cần tuyển một số lượng lớn là software engineer, quant engineer, data engineer. Nếu các bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm (càng nhiều năm kinh nghiệm thì càng tốt) và có hứng thú với mảng fintech, CPI sẽ giúp các bạn chuyển Resume thẳng đến cho Hiring Manager. Hiện tại do công việc các anh chị khá bận nên chưa thể sắp xếp thời gian để trả lời trực tiếp các câu hỏi của các bạn, vì vậy CPI sẽ chỉ có thể gather và share Resume của các bạn. 𝐍𝐞̂𝐧 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐨́ 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐨̣𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐉𝐨𝐛 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐞́!


  • Các bạn có thể đọc thêm về các vị trí ứng tuyển đang mở của SIMON tại: https://www.simon.io/careers/open-positions/

  • Tìm hiểu thêm về profile company: The company was developed at Goldman Sachs and was spun off in 2018. Goldman is an investor in Simon, as is Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Prudential Financial Inc. and Wells Fargo. Tìm hiểu thêm về công ty này TẠI ĐÂY

  • Nếu bạn có hứng thú, vui lòng email Resume của bạn đến: contact@careerpassinstitute.com với cú pháp sau đây in the email title: [SIMON] [Role name] 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟏𝐬𝐭 nhé.

Hiring Manager chia sẻ: “𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒, 𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡 𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑙𝑦-𝑔𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢.”


Ngoài ra sắp tới, CPI sẽ share thêm một số cơ hội nghề nghiệp khác cũng như các talkshow liên quan đến con đường nghề nghiệp trong ngành Computer Science, Data Analytics, Digital Marketing, Accounting & Finance... nên các bạn có thể tham gia nhóm Facebook công khai của chúng tôi tại: https://www.facebook.com/groups/235549187201567

52 views0 comments

Comentarios


bottom of page